Akce pořádané spolkem

Na tomto místě bychom Vás rádi informovali   jakými aktivitami se naše sdružení doposud zabývalo, čeho zúčastnilo, co vykonalo a co připravuje.

Naše dosavadní činnosti

  • Neustálá kontrola činnosti samosprávy obce tak, aby obec Nová Ves pod Pleší byla řízena v souladu se stávající legislativou a neohrožovala  obec existenčně ani ekologicky.
  • Aktivní spoluúčast při organizaci akcí pro děti. (Např.: Novoveská olympiáda, Dětský den, Karneval a další)
  • Údržba okolí u pomníků Svatého Václava a Paměť národa na Pleši.
  • Podání podnětu na OŽP v Dobříši s cílem odstranění deponie starých pražců z pozemku u vlakové zastávky. Správa dopravní cesty svůj úkol splnila, pražce jsou odstraněny.
  • Aktivní účast na organizaci rozlučky s expedicí Trabantů do Jižní Ameriky na zdejším hřišti dne 2. 9. 2012.
  • Snaha o zajištění zbudování slíbených kvalitních povrchů komunikací v lokalitě „Sever“ – komunikace byly vybudovány v červenci 2014