↑ Return to Archiv

Proč Závist budí závist?

Možná se stejně jako my každý den rozčilujete, že jezdíte domů po terénu, který více než komunikaci připomíná vjezd na lesní cestu či případně pěkný tankodrom. A je lhostejno, zda bydlíte v centru obce nebo na jejím okraji. Zanedbanost komunikací pro auta i pěší v Nové Vsi je alarmující.

Zastupitelstvo v čele se starostou by možná namítlo, že se snaží a jejich kroky jsou viditelné. Podívejme se tedy, jak to v naší obci skutečně funguje. Ve chvíli, kdy se začnete zajímat o to, jaký typ komunikace vede skrz obec a jaká cesta přímo k vašemu domu, tak ke svému překvapení zjistíte, že většina z nich dosud nebyla do žádné z kategorií dopravní komunikace, obslužná komunikace či účelová komunikace ani po mnoha letech zařazena (tomuto procesu se říká pasportizace). Ještě větší šok vás čeká na katastrálním úřadě. Naše komunikace totiž nejsou zkolaudované a při přísném leč spravedlivém právním posouzení by měl být vjezd do obce automobilům zapovězen.

Za tohoto, diplomaticky řečeno, poněkud nestandardního právního stavu přišlo konečně zastupitelstvo s opravou a hned za pěkných 440 tisíc korun. Pokud ovšem máte pocit, že je to začátek cesty ke změně, tak budete asi zklamaní. Žádné z děsuplných komunikací kolem domů trvale hlášených obyvatel se totiž oprava netýkala. Investice z našich daní, světe div se, padla na strojovou pokládku nového živičného povrchu v ulici Lomená a části ulice Průběžná v chatové osadě Závist.  Název této lokality silně rezonuje s pocity, které všichni máme po absolvování cesty z práce a zase zpět, která místy připomíná Safari či projížďku někde v Afghánistánu.

Proč nám nová silnice v chatové oblasti nedělá radost:

Obec provedla uvedené dílo bez stavebního povolení, nebo ohlášení. /Stavba svým provedením nespadá pod ustanovení §15 vyhlášky 104/1997 Sb, které vymezuje stavby u kterých ohlášení nebo stavební povolení není nutné. /

U uvedených komunikací obec dosud neprovedla kategorizaci, tedy určení do jakého typu komunikací bude komunikace zařazena. Ostatně k žádným komunikacím  v obci nebyla provedena pasportizace, která je ze zákona povinná a která je podkladem pro plán oprav.

- Stavba nebyla zahrnuta do plánu oprav. Jaké překvapení! Jak sdělil starosta  Havelka, viz. dopisy níže,   obec nevede žádnou evidenci plánovaných oprav.

Obec upřednostnila opravu ulic  v chatové osadě Závist, které slouží občasné potřebě rekreantů převážně z Prahy, před potřebou oprav nevyhovujících komunikací v zastavěné části obce, kde bydlí trvale hlášení a pravidelně daně platící občané Nové Vsi. Jedná se především o většinu ulic na „Severu“. Dále o ulici Sadovou, kde namísto opravy obec svépomocí rozhrnula a uválcovala  nebezpečný stavební odpad !

K tomu si dovolíme poznamenat, že Svaz obcí Mníšeckého regionu (SOMR), jehož součástí je také naše obec, podpořil poslaneckou iniciativu politického uskupení Starostové a Nezávislí k přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Ta má narovnat nespravedlivou nerovnováhu mezi daňovým příjmem malých obcí a velkých měst. Bohužel, výstavbou komunikací na Závisti jdou naši zastupitelé přesně proti poslanecké iniciativě o novele RUD. Z menšího podílu výnosu daní připadajícího na Novou Ves pod Pleší totiž přednostně realizují téměř půlmilionovou investici ve prospěch rekreantů z Prahy. Co nám tímto sdělují naši zastupitelé? Možná by se o tento projekt měla zajímat protikorupční policie.

Pan starosta Havelka, vědom si pravděpodobně svého pochybení, se jej snaží zahladit zveřejněním Veřejného poděkování chatařů na stránkách obce. K nahlédnutí zde: poděkování chatařů. Ze signatářů poděkování, je pouze jeden jediný hlášen k trvalému pobytu v Nové vsi. Odborný termín pro tento starostův počin se jmenuje propaganda. Snad ještě zavést uliční výbory a vyhnat kulaky, soudruhu předsedo MNV.

A tak se ptejme našich zastupitelů, jakou částkou přispěli rekreanti z chatové osady Závist na výstavbu komunikací? Obec totiž požadovala na dokončení komunikací po občanech ze „Severu“ příspěvek ve výši 30 tis. Kč (!) a po občanech z ulice Sadová pak příspěvek 5 tis. Kč. Na rozdíl od chatařů se místní za své peníze komunikací dodnes nedočkali. Na základě jakého klíče naši zastupitelé stanovují tyto částky?

Níže uvádíme korespondenci ve věci komunikací v chatové osadě Závist:

Zavist_846/2012

Zavist_928/2012

Napsat komentář