↑ Return to Archiv

Megalomanské plány za 74 milionů mohou přivést Novou Ves k bankrotu

Prameny, Turovice, Janská. To jsou jména jen některých obcí, které v České republice zbankrotovaly. Nezodpovědnost zastupitelů a nezájem občanů o věci veřejné stál na počátku velmi podobných příběhů. Úpadku zmiňovaných obcí předcházely rádoby zajímavé rozvojové projekty. Tu chtěli postavit v malé obci rozsáhlý aquapark, jinde v místě se stovkou obyvatel zase stáčírnu minerálních vod. Vždy stejný scénář.  Sliby zastupitelů, jak obec zbohatne a náklady zaplatí Evropská unie. Na konci pak stamilionové dluhy a nešťastní lidé, jejichž domy  ze dne na den ztratily svojí hodnotu, protože v obci se nesvítí, neteče voda a po exekucích už vesnici nepatří ani škola a obecní úřad.

Proč jsme si na tyhle příběhy vzpomněli? Protože nám až příliš nápadně připomínají situaci v Nové Vsi pod Pleší. Také tady zastupitelé svým usnesením č. 4-2/2012, přijatým dne 9. února 2012, schválili Strategický rozvojový dokument obce pro období 2012 -2020 a také tady, kde má obec roční rozpočet kolem 10 milionů, schválili námi zvolení zastupitelé rozvojové projekty za 74 milionů korun! Dominantním projektem je výstavba nového sportovního areálu za 41 mil. Kč!  Přitom obec by se měla na výstavbě sportoviště podílet částkou 21 mil Kč a to v období 2012 – 2015 .

A tak se ptáme, kde chtějí naši zastupitelé v tak krátké době vzít oněch 21 mil. Kč? Jedná se o částku  převyšující dva celoroční rozpočty naší obce! Komu vlastně má takové sportoviště sloužit? Zjišťujeme, že občanům Nové Vsi ne.

Už víte, proč jsme si vzpomněli na osudy výše zmíněných obcí. Podoba scénáře rozhodně není náhodná. Takto zásadní rozhodnutí, které může v budoucnu přivést naší obec do nesplatitelných dluhů a nás všechny připravit o celoživotní úspory vložené do našich nemovitostí, přijali zastupitelé bez toho, aby se  k němu mohli vyjádřit občané obce.

Takto důležitý dokument měl být před svým přijetím podroben také veřejné rozpravě. Občanům obce měla být dána možnost vznést své náměty a připomínky k obsahu takto důležitého dokumentu. Nic takového se však nestalo.

Proto jsme se dne 24. dubna 2012 obrátili na Ministerstvo vnitra (MV), odbor dozoru a kontroly veřejné správy, s podnětem na pozastavení výkonu usnesení č. 4-2/2012 o přijetí Strategického rozvojového dokumentu. MV ve svém vyjádření  potvrdilo, že došlo k porušení práv občanů.  K pozastavení výkonu předmětného usnesení, jak jsme požadovali, nakonec ale nepřistoupilo. MV dále konstatovalo, že s ohledem na důvodné podezření z porušování zákona o obcích ze strany orgánů obce, přistoupí k provedení kontroly výkonu samosprávné působnosti orgánů obce NVpP. Tato kontrola proběhla v září 2012. Protokol o výsledku kontroly jsme zatím od MV neobdrželi.  Na konci této stránky se můžete podrobně seznámit s celou korespondencí s MV v této záležitosti. A také s korespondencí mezi MV a obcí Nová Ves pod Pleší. Jistě si sami uděláte svůj vlastní názor na to, jaký vztah mají naši zastupitelé ke svým voličům.

O to více na Vás, vážení spoluobčané apelujeme, abyste Strategickému rozvojovému dokumentu obce věnovali svou pozornost. Pokusíme se vysvětlit proč.

V dokumentu je  zahrnuto celkem osm projektů v celkové výši 74 mil. Kč. Přitom obec by se měla na těchto projektech podílet vlastními prostředky přesahujícími 32 milionů korun! Opět se musíme ptát, kde takovou částku naši zastupitelé vezmou.

Z dokumentu pak vyplývá, že zbývající finanční částka ve výši téměř 42 mil Kč má být hrazena z dotačních titulů. Z médií jste jistě zaznamenali, že některé obce mají problém s tím, aby slíbené dotace nakonec obdržely. V mnohých případech se stalo, že výpadek dotací musely obce samy pokrýt z vlastních prostředků. Proto navržený Strategický rozvojový dokument považujeme pro naši obec za velmi rizikový! 

Jak jsme zjistili, naši zastupitelé za celé dva roky svého funkčního období neprovedli pasportizaci komunikací ani  nevypracovali plán oprav v obci. Opravy pak provádějí divoce a nahodile a zdá se, že podle postranních zájmů, nebo ze známosti. Na základě těchto zkušeností nemůžeme mít důvěru, že by naši zastupitelé byli schopni zrealizovat navržené projekty, aniž by naši obec existenčně neohrozili. 

Nechceme žít v zadlužené obci!

Níže si můžete prostudovat veškerou korespondenci k této záležitosti :

1_MVCR_Podnět_4_2_2012_OS

2_Vyjadreni_MVCR_k_podnetum

3_Odvolani_MVCR_28_6_2012

4_Odpoved_MVCR_4_7_2012

MVCR-NVpP_Korespondence

Zde je k nahlédnutí rozporovaný Strategický rozvojový dokument obce (pozor má 17,6 MB) : Rozvojovy_dokument_NVpP

 

Rada OS

Napsat komentář