↑ Return to O spolku

Statutární orgány spolku

Dne 27.4.2017 byl členskou schůzí Spolku zvolen výbor Spolku. Členové výboru následně, dne 15.5.2017,  zvolili předsedu výboru.

Složení výboru :

Mgr. Jana Korbová,  členka a předsedkyně výboru

Bc. Pavel Siegl, člen výboru

Karel Loukota, člen výboru

Ing. Dana Novotná, členka výboru

Pavel Soga, člen výboru

 

Za Spolek jedná navenek předseda výboru. V jeho nepřítomnosti za Spolek jednají vždy dva členové výboru.