Práva občanů obce

Jedním ze základních postulátů demokratického a právního státu je “vláda lidu”. Ústava České Republiky dává uzemním samosprávným celkům právo na samosprávu. Tuto samosprávu zajišťují, stejně jako v naší obci, volení zastupitelé. Mezi základní demokratické principy fungování a kontroly veřejné správy patří kontrola ze strany veřejnosti.

Každý občan obce má právo, ne-li povinnost, kontrolovat své zastupitele, jak vykonávají samosprávnou činnost v obci.  Aby mohl každý řádně využít svého práva k veřejné kontrole, měl by být pokud možno dobře informovaným občanem.

Zde Vám nabízíme ke stažení velmi zajímavou příručku “Práva občanů obce”, kterou vydala Kancelář veřejného ochránce práv: Příručka – Práva_občanů_obce. Jistě v ní najdete odpovědi na své otázky, které si často kladete. Nebo příručku Zakladni_principy_fungovani_obce .

Občanské sdružení  Za spokojený život v Nové Vsi pod Pleší si jako jedno ze svých poslání klade za úkol provádět aktivně veřejnou kontrolu samosprávy realizované našimi zastupiteli. Přidejte se k nám, podpořte nás. Chceme, aby se obec rozvíjela ve prospěch nás všech.

Vážení spoluobčané zajímá nás jak se Vám v naší obci žije, co byste rádi zlepšili, nebo co Vás rozčiluje. Budeme rádi za Vaše podněty a informace k dění v Nové Vsi pod Pleší.

1 comment

  1. Karina Zemenová

    Dobrý den ,
    našla jsem tyto stránky – Za spokojený život pod Pleší a jsem velmi ráda za jejich vznik a také poslání. Ráda vás podpořím , abychom všichni společně v této vesnici mohly žít spokojeně a s radostí.
    Vše dobré v roce 2014 přeje
    Karin Zemenová

Napsat komentář